Пазника на Свети Климент Охридски - 2008   

 
  Thumbnail of Photo Number 666  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 667  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 668  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 669  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 670  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 671  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 672  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 673  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 674  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 675  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 676  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 677  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 678  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 679  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 680  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 681  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 682  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 683  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 684  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 685  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 686  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 687  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 688  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 689  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 690  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 691  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 692  
 
Донасяне на мощи но Св. Климент Охридски