Освещаване на нов храм на Св. Климент Охридски   

 
  Thumbnail of Photo Number 693  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 694  
 
Св. Клименте Охриски, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 695  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 696  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 697  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 698  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 701  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 702  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 703  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 704  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 706  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 707  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 708  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 709  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 710  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 711  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 712  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 714  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 715  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 716  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 717  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 718  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 720  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 722  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 723  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 724  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 725  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 726  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 727  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 728  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 729  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 730  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 732  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 735  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 736  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 737  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 738  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 739  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 740  
 
Св. Клименте Охриски чудотворче, моли Бога за нас!