Храм.празник на Св. Димитър Солунски - 2009   

 
  Thumbnail of Photo Number 1121  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1124  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1125  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1126  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1127  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1128  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1129  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1130  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1131  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1132  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1133  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1134  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1135  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1136  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1137  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1138  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1139  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1140  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1141  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1142  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив
 
 
 
  Thumbnail of Photo Number 1143  
 
Храм Св.Димитър Солунски - Пловдив